Gjesteblogg: Kaja Østerud

Hvorfor veganer?

KAJA ØSTERUD: Kvinnen bak bloggen veganerliv.com skriver inspirerende både for de som har lyst å legge om til en mer dyrevennlig livsstil, og de som allerede er vegetarianere og veganere.

Kaja Østerud er veganer, styreleder i Norsk Vegansamfunn og veganblogger. Selv har jeg funnet utrolig mye inspirasjon i bloggen hennes, veganerliv.com.

Der skiver hun om livet som veganer; dyrs rettigheter, kosthold, veganske produkter og vegansk hverdagsliv er temaer som går igjen. Kaja har en utrolig god evne til å motivere andre til å ta ett skritt nærmere en dyrevennlig livsstil. For meg er hun spesielt god å ha på litt tunge dager, da jeg trenger å bli minnet på hvorfor jeg har tatt de livsstilsvalgene jeg har.

Vel bekomme!

Hvorfor veganer? 

Å velge å være veganer, det vil si å unngå animalske produkter og dyreutnytting så godt det lar seg gjøre, er uten tvil en av de beste avgjørelsene du kan ta for for planeten og alle de andre dyrene vi deler den med. Hvorfor? Fordi veganisme er et enkelt skritt mot å minske ditt økologiske fotavtrykk betraktelig, og fordi det er den eneste levemåten som respekterer andre dyrs autonomi og ønske om å leve livet sitt, slik alle følende dyr ønsker.

Menneskeheten liker å anse seg selv på toppen av næringskjeden. Vi liker å sole oss i vår egen fortreffelighet ? vi er jo den mest intelligente arten. Vi lar ingenting stoppe vår ekspansjonstrang, og vi behandler planeten som vår personlige lekeplass, og dyrene som leketøy. Men vi begynner nå å merke at planeten har en tålegrense. Arter forsvinner, økosystemer knekker og den globale oppvarmingen truer. Ønsker vi at planeten skal være beboelig for fremtidige generasjoner av både mennesker og andre dyr, er vi nødt til å bremse det enorme forbruket som krever kjempearealer av dyrket mark og et omfattende vannforbruk og som i tillegg krever utslipp av klimagasser og skadelig avfall. Kjøttproduksjon har i løpet av de siste 50 årene firedoblet og det eksisterer til enhver tid mange flere dyr vi utnytter for mat enn det er mennesker i verden. Det er anslått at vi dreper 56 milliarder dyr årlig på verdensbasis (og da er ikke en gang sjødyr inkludert). Et slikt monstermaskineri kan ikke unngå å ha en innvirkning. Produksjon av kjøtt og animalske produkter har et klimagassutslipp på 18 %, noe som er høyere enn all transport til sammen (som ligger på 13,5%)*. En enkel måte kutte sitt eget bidrag til dette betrakelig er å legge over til plantekost.  Et vegansk kosthold krever både mindre vann, land og energi, i tillegg til at det har en mindre innvirkning på global oppvarming enn et tradisjonelt kosthold. Velger du et vegansk kosthold bruker du kun en tredel av arealet til en som har et tradisjonelt kosthold og har bare en tredjedel av innvirkningen på den globale oppvarmingen.**

Selv om det å bremse og snu miljøødeleggelsene er viktig for meg, er det allikevel ikke like viktig som de 56 milliardene landdyr og de mange sjødyrene vi utnytter, piner og dreper hvert år. Disse er er alle følende individer som opplever verden fra sitt unike synspunkt, med sine gleder, sorger og smerte. Deres liv oppleves ikke likt som mitt, men det at de opplever det er nok for meg til å vite at det tilhører dem og ikke meg. Spesiesisme kalles den artsdiskrimineringen vi gjør når vi anerkjenner at alle mennesker uavhengig av mental kapasitet, kjønn, alder og hudfarge har en rett til å få leve sitt liv og å ikke være en annens eiendom og bruksredskap, mens vi samtidig nekter den samme retten til alle andre verdens dyr. Vi nedvurderer deres verdi til noe likt livløse gjenstander, til eiendom og ressurser vi står fritt til å utnytte som vi ønsker. Er ikke deres skjebne å bli kjøtt eller sko, men for eksempel heller å legge egg, produsere melk eller ull, så ender de alle opp på samme sted når deres rolle er utspilt: slakteriet. Deres ønske om å leve teller ikke.

Og hvorfor er det slik at vi utsetter dem for disse korte  livene i bås og bur? For vane og for gane. Vi gjør det fordi det er slik vi alltid har gjort det, og vi gjør det fordi vi liker den smaken vi er vant til. Det finnes ingen andre unnskyldninger. Vi trenger ikke animalske produkter. Nei, du får ikke proteinmangel. Ja, du kan få i deg alle vitaminer og mineraler du trenger uten å utnytte og drepe for det. Og ja, du kan fremdeles spise velsmakende herlig mat, bare se på bloggen til Mari for fantastiske eksempler! Det er ingen unnskyldning at vi bare spiser dyr slik andre spiser dyr. Vi kan kan la være, i motsetning til de kjøttspisende ville dyrene.  Det er heller ingen unnskyldning at det å utnytte dyr er noe vi alltid har gjort og at dagens menneskesamfunn hadde vært utenkelig om vi ikke på noe tidspunkt utnyttet dyr og brukte animalske produkter. Hva vi har gjort tidligere er ingen rettferdiggjøring for hva vi velger å gjøre i dag. I så fall ville det vært flere som syntes det var uproblematisk å slå barn, undertrykke kvinner og diskriminere andre raser. Det eneste valget som tar dyrs rettigheter på alvor er veganisme. Og det nytter. Det er anslått at du som veganer sparer 95 dyreliv fra å bli avlet opp, brukt og drept i året. Det er lett å si at i en verden som er skakkjørt er det ingen vits å gjøre noe for å endre på det. Men selv om man ikke kan fikse alt, kan man gjøre sin egen lille innsats som vil ha en liten, men uvurderlig påvirkning. Derfor er jeg veganer.

* Food and Agriculture Organization of the United Nations, Livestock’s Long Shadow, FAO Rome, 2006, page xxi

** Environmental impact on vegan versus conventional diets in the UK .

LES MER PÅ BLOGGEN VEGANERLIV.COM

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *